EDELLINEN SIVU

HANKE HARJAKATTO JA PUNAMULTA 2006

 

Hankkeen tarkoituksena on perehtyä maaseuturakentamisen tilaan ja mahdollisuuksiin. Kaavoitus ja (siihen kuuluva onnistunut valvonta) on onnistumisen ensiaskel kehittää toimiva kyläyhteisö ihmisiä viihtymään naapureittensa kanssa.

Rakentaessamme omaa toimivaa kotiamme on merkitystä, miltä naapurissa ja koko kyläyhteisössä näyttää ja kuinka viihdytään yhdessä. Välttämättä asutusalueelle suunniteltu talo ei ole maaseudulle sovelias asunto. Rakentaminen on lopullista siihen kannattaa panostaa. Voisiko kaavoituksen lähtökohtana olla pelkästään harjakatto ja punamulta, kunhan sitä seuraa onnistunut valvonta?

Hankkeen ensitavoite on kylvää siementä hieman ”vapaamman” kaavoituksen mahdollisuuksista ja tutkia mahdollisuuksista soveltaa kaavoitusta Norsu Ry:n toiminta-alueella saada kenties alueelta kaavoituskohde, joka toimisi ”prototyyppinä”.

Järjestettävässä kahden-kolmen illan luentoja keskustelusarjan aikana käydään läpi erilaisia kylärakentamisen muotoja mm. pohjoismaissa ja Saksassa. Millä tavalla ihmiset, silmät ja luonto saadaan viihtymään toistensa kanssa. Tärkeää on saada kattava osallistuminen mielenkiintoisiin luentoihin, jolloin keskustelua ja sitoutumista jatkotoimiin saattaisi löytyä. Tavoitteena on myös saada leader alueellemme kaavakordinaattori edistämään yhdenmukaista kylärakentamista. Kukapa kieltää aluettamme olemasta edelläkävijä kyläviihtymisessä.

Luentosarjan alkuvaiheessa käydään läpi kaavoituksen tila tällä hetkellä sen jälkeen perehdytään erilaisia kaavoitusmahdollisuuksia ja maankäytön suunnittelua. Luennoista vastaa mm. Oulun yliopiston yhteiskuntasuunnittelun professori Heikki Aittoaho sekä vaihtoehtoisen rakentamisen asiantuntija arkkitehti Kaarlo Viljanen. Lisäksi yliopiston psykologian osaston edustaja valottaa seikoista mitkä vaikuttavat ihmisten hyvinvointiin maaseudulla . Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksesta Liisa Koski-Ahonen kertoo kaavoitustilanteita Pohjois-Pohjanmaalta ja ympäristökeskuksen suuntaviivoista tulevaisuuteen. Tilaisuuksissa luentojen lisäksi suuri paino pannaan keskustelulle ja sen annille. Paneeleihin osallistuu edellisten lisäksi Raahen kaupunki ja seutukuntien kaavoitusosastojen edustajat. Tilaisuuksien antina toivotaan saavan periaatepäätös luentojen annin käytäntöön soveltamisesta ensin kokeiluluontoisena.

Tilaisuuksien kohderyhmänä ovat kaikkien kyläkehittämisestä kiinnostuneiden lisäksi kaupunkien ja kuntien johto, sekä kaavoitus ja maankäyttö henkilöstö kokonaisuudessaan, kunnanvaltuutetut, hallitusten jäsenet sekä kaavoitus- ja maaseutupäätöksen tekoon osallistuvat.

Kokonaisuuden onnistumisen edellytys on kuitenkin hyvä mainonta ja informaatio Norsun toiminta-alueella ja saada näin maaseudusta kiinnostuneiden vaistoamaan vapaamman hyvin valvotun kaavoituksen merkityksen haluun ihmisten hakeutua maaseudulle. Se on samalla kustannusten säästöä kunnissa yli palvelukeskusrajojen.

Hankkeen kustannukset muodostuvat onnistuneesta informaatiosta, vuokrista ja luennoitsijoiden palkkioista.

 

Menestystä maaseuturakentamiseen.

 

Raahessa 10.11.2006

Raahen Kylät Ry Haapajoki-Arkkukarin Kyläyhdistys Ry

 

Matti Sevonkari
Paavo Silvola
puheenjohtaja

puheenjohtaja

 

Asiakirja kaavoistussuunnitelmista