EDELLINEN SIVU

LAIVAKANKAAN KULTAKAIVOSHANKE


Laivakankaan kultakaivoshankkeen vaikutukset ympäristöön puhuttavat 
vaikutuspiirissään olevia kyliä. Suuri kaivoshanke vaikuttaa monella tapaa 
kyläläisten elämään, ja kylät ovat nimenneet edustajansa yhteiseen 
työryhmään joka selvittää monimuotoisen hankkeen vaikutuksia. Työryhmän 
kokousten pöytäkirjat ovat: Kylien kokous 16.2.07 ja Projektiryhmän kokous 
25.2.07

Pöytäkirja Kylien kokous 16.2.07

Projektiryhmän kokous 25.2.07

Pentti Poluksen kannanotto

Projektiryhmän kokous 11.3.2007

Kysymyksiä Nordic Mines Ab:lle